תמונת תאריך אירוע וסיור: אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

הספרייה הלאומית
יום חמישי, 6 יוני 2024 16:00 - 21:00 (300 דקות)
מערכת למכירת כרטיסים