תמונת תאריך אירוע וסיור: אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

הספרייה הלאומית
יום שישי, 7 יוני 2024 09:00 - 14:00 (300 דקות)
מערכת למכירת כרטיסים