תמונת תאריך אירוע וסיור: אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

אררט - החוסן שברוח - קורס לפיתוח חוסן ומנהיגות

הספרייה הלאומית
יום שישי, 21 יוני 2024 09:00 - 14:59 (359 דקות)
ללא עלות
מערכת למכירת כרטיסים