תמונת תאריך אירוע וסיור: אררט - החוסן שברוח  -קורס לפיתוח מנהיגות קהילתית

אררט - החוסן שברוח -קורס לפיתוח מנהיגות קהילתית

הספרייה הלאומית
יום שישי, 21 יוני 2024 09:00 - 14:00 (300 דקות)
ללא עלות
מערכת למכירת כרטיסים