תמונת תאריך אירוע וסיור: אררט - החוסן שברוח  -קורס לפיתוח מנהיגות קהילתית

אררט - החוסן שברוח -קורס לפיתוח מנהיגות קהילתית

הספרייה הלאומית
יום חמישי, 6 יוני 2024 16:00 - 21:00 (300 דקות)
מערכת למכירת כרטיסים