תמונת תאריך אירוע וסיור: פלאי ספרים

פלאי ספרים

הספרייה הלאומית
יום ראשון, 14 אפריל 2024 16:30 - 18:30 (120 דקות)
מחיר 0 עד 30 ₪
מערכת למכירת כרטיסים