תמונת תאריך אירוע וסיור: אוצרות בבית הגנזים

אוצרות בבית הגנזים

הספרייה הלאומית
יום רביעי, 17 אפריל 2024 14:30 - 17:00 (150 דקות)
מחיר 15 ₪
מערכת למכירת כרטיסים