חווית הספרייה

תאריכי אירועים וסיורים קרובים

26ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 26 ספטמבר 2023
בשעה 10:00
26ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 26 ספטמבר 2023
בשעה 12:00
26ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 26 ספטמבר 2023
בשעה 14:00
26ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 26 ספטמבר 2023
בשעה 16:00
27ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 27 ספטמבר 2023
בשעה 10:00
27ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 27 ספטמבר 2023
בשעה 12:00
27ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 27 ספטמבר 2023
בשעה 14:00
27ספטמבר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 27 ספטמבר 2023
בשעה 16:00
30ספטמבר

אירוע חזרתי – בדיקה

פרטים נוספים
online
יום שבת, 30 ספטמבר 2023
בשעה 10:00
01אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום ראשון, 1 אוקטובר 2023
בשעה 10:00
01אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום ראשון, 1 אוקטובר 2023
בשעה 12:00
01אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום ראשון, 1 אוקטובר 2023
בשעה 14:00
01אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום ראשון, 1 אוקטובר 2023
בשעה 16:00
02אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שני, 2 אוקטובר 2023
בשעה 12:00
02אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שני, 2 אוקטובר 2023
בשעה 14:00
02אוקטובר

סיור עובדים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שני, 2 אוקטובר 2023
בשעה 16:00
28נובמבר

סיור הרצה מרכז המבקרים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 28 נובמבר 2023
בשעה 10:00
28נובמבר

סיור הרצה מרכז המבקרים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 28 נובמבר 2023
בשעה 13:00
28נובמבר

סיור הרצה מרכז המבקרים

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 28 נובמבר 2023
בשעה 14:00
17דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום ראשון, 17 דצמבר 2023
בשעה 09:00
20דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 20 דצמבר 2023
בשעה 09:00
20דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום רביעי, 20 דצמבר 2023
בשעה 10:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 10:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 14:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 15:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 18:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 19:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 20:00
21דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום חמישי, 21 דצמבר 2023
בשעה 21:00
22דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שישי, 22 דצמבר 2023
בשעה 09:00
29דצמבר

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שישי, 29 דצמבר 2023
בשעה 09:00
18יוני

מרכז חוויית הספרייה

חווית הספרייה
פרטים נוספים
NEW מרכז המבקרים
יום שלישי, 18 יוני 2024
בשעה 13:00
מערכת למכירת כרטיסים